Sąd o sporze bankowców

21 kwietnia 2021. Sąd uchylił decyzję Rady Banku Narodowego Ukrainy (NBU) o upomnieniu i wyrażeniu wotum nieufności wobec dwojga członków zarządu tego banku.

W październiku 2020 r. rada banku centralnego ogłosiła te kary wobec Kateriny Rożkowej- pierwszej zastępczyni gubernatora NBU i członka zarządu Dmitrija Sołoguba. Decyzje zbiegły się z walką o wpływy i podział obowiązków w banku centralnym Ukrainy, której wyrazem była rezygnacja poprzedniego gubernatora Yakiva Smolija. Uzasadnienie, że chodziło wyłącznie o przestrzeganie przez członków zarządu NBU zasady „one voice policy”, czyli jednolitego, zgodnego przekazu wobec opinii publicznej, spotkało się z krytyką przedstawicieli międzynarodowych instytucji finansowych. Zwracali oni uwagę, że władze banku centralnego powinny prowadzić otwartą, wszechstronną dyskusję zgodną z zasadami Międzynarodowego Funduszu Walutowego i nie ograniczać krytyki. Swoje zaniepokojenie karami dla Rożkowej i Sołoguba wyraziła też wówczas Ambasada USA w Ukrainie.

Decyzja sądu okręgowego w Kijowie będzie jeszcze rozpatrywana przez sąd apelacyjny.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn