29 stycznia 2021. W czasie kryzysu przeciętne wynagrodzenie Ukraińców wzrosło o prawie 2 tys. UAH.

Według danych Państwowej Służby Statystyki Ukrainy :

  • przeciętne wynagrodzenie nominalne pełnoetatowego pracownika przedsiębiorstw, instytucji i organizacji w grudniu 2020 roku wyniosło 14179 UAH. To o 15,6 proc. (1915 UAH) więcej niż w grudniu 2019 roku (12264 UAH);
  • płace realne (skorygowane o inflację) w okresie od grudnia 2019 do grudnia 2020 roku wzrosły o 10,1 proc.;
  • najwyższe naliczone zarobki w grudniu odnotowano w Kijowie – 21812 UAH, najniższe – w obwodzie czernihowskim – 10921 UAH;
  • najwyższe wynagrodzenie uzyskiwano w dziale „działalność finansowo-ubezpieczeniowa” – 22843 UAH, najniższe – w dziale „tymczasowe zakwaterowanie i wyżywienie” – 6838 UAH.

Według ankiety przeprowadzonej przez Research & Branding Group w listopadzie 2020 r. średnie wynagrodzenie, które pokrywałoby potrzeby finansowe pracujących Ukraińców, wyniosło 20,3 tys. UAH. To 1,7 raza mniej niż średni poziom wynagrodzenia odnotowany przez Państwową Służbę Statystyki.

Jak informuje RBC-Ukraina, Gabinet Ministrów prognozuje wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2021r. do 20632 UAH. Oczekuje się, że płace realne (skorygowane o inflację) wzrosną o 12,1 proc.

Inne teksty naszego portalu o płacach w Ukrainie:

OT