Partnerstwo akademickie Szczecin-Chersoń

28 listopada 2020. Akademie Morskie w Szczecinie i Chersoniu zawarły porozumienie o współpracy. Inicjatorem partnerstwa była Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza.

Akademie Morskie w Szczecinie i Chersoniu należą do wiodących państwowych uczelni morskich w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, których tradycja edukacji morskiej ma ponad 70. letnią historię. Uczelnie kształcą wysoko wykwalifikowane kadry oficerskie dla cywilnej żeglugi morskiej i rybołówstwa, w tym nawigatorów i mechaników oraz specjalistów dla służb armatorskich i portowych floty morskiej oraz śródlądowej.

Zawarcie porozumienia pomiędzy tymi dwoma uczelniami stało się możliwe dzięki wysiłkom zespołu Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej. We wrześniu br. odbyła się VII edycja Bałtycko-Czarnomorskiego Forum Ekonomicznego, w ramach którego omawiano m.in. możliwości rozwoju korytarza transportowego między Polską i Ukrainą. Więcej na ten temat w artykułach „Port Gdańsk zacieśnia współpracę z portami na Ukrainie” i „Korytarz z perspektywy Odessy”. Z przesłaniem do gości konferencji zwrócił się Jacek Piechota, były minister gospodarki i Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Poinformował o zainteresowaniu i gotowości szczecińskiej akademii do partnerstwa i współpracy z Chersoniem. Był to rezultat rozmów Piechoty z prof. Wojciechem Ślączką, Rektorem Akademii Morskiej w Szczecinie. Wkrótce po zapowiedzi, projekt umowy o partnerstwie, przygotowany przy wsparciu PUIG, został zaakceptowany i podpisany przez Wasyla Czerniawskiego, Rektora Akademii Morskiej w Chersoniu.

Jak zaznacza Prezes Piechota, zawarcie tego porozumienia jest ważnym krokiem do na pogłębienia współpracy między Polską i Ukrainą, stwarza też nowe możliwości rozwoju zawodowego dla obywateli obu państw. „Wymiana doświadczeń oraz wspólne projekty przyczynią się do podwyższenia poziomu wiedzy i umiejętności studentów oraz zdynamizują całą branżę. Rozbudowywanie infrastruktury morskiej i powiązań transportowych tworzy warunki dla rozwoju handlu i przedsiębiorczości. Nie można tego osiągnąć bez wykwalifikowanych specjalistów. My jako Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, bardzo się cieszymy z tego partnerstwa, które jeszcze bardziej zbliża i wzmacnia nasze kraje” – komentuje Jacek Piechota.

Valentyn Honcharenko

Facebook
Twitter
LinkedIn