Port Gdańsk zacieśnia współpracę z portami na Ukrainie

13 października 2020. Port Gdańsk i porty ukraińskie – bliżej. W Odessie podpisany został list intencyjny nt. współpracy między Zarządem Morskiego Portu Gdańsk S.A. a Administracją Morskich Portów Ukrainy.

– Ufam, że współpraca pomiędzy naszymi portami stanie się fundamentem wspólnego korytarza intermodalnego. Podpisane dzisiaj memorandum wpisuje się doskonale w koncepcję Trójmorza, ale i Korytarza Transkaspijskiego – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Dokument został podpisany podczas oficjalnej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy na Ukrainie. Obaj prezydenci otworzyli w Odessie ukraińsko-polskie forum transportowo-logistyczne.

W ich obecności zostało zawarte porozumienie między Portem Gdańsk, a Administracją Portów Ukraińskich. W spotkaniu uczestniczyli ministrowie infrastruktury Polski- Andrzej Adamczyk i Ukrainy – Władysław Kryklij. Intencją listu jest wzmocnienie powiązań gospodarczych.

– Porty Ukrainy oraz Port Gdańsk zdecydowały się wymienić wiedzą oraz doświadczeniami, które w przyszłości mają zoptymalizować łańcuchy logistyczne, a tym samym zwiększyć wolumeny przeładowywanych przez porty towarów i przyczynić się do zacieśnienia relacji handlowych pomiędzy krajami – mówi Łukasz Greinke – prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Administracja Portów Ukrainy, powstała w 2013 roku i zrzesza 13 portów naszego wschodniego sąsiada. Siedzibą główną jest Odessa, największy port ukraiński. Położony w północno-zachodniej części Morza Czarnego, na przecięciu historycznie ustalonych szlaków handlowych Wschodu i Zachodu zajmuje powierzchnię 160 ha.

Mimo że porty Ukrainy i Polski funkcjonują na różnych obszarach wodnych, to jednak ich potrzeby są bardzo zbliżone. Trudno porównywać porty obydwu krajów pod względem konkurencyjności, ponieważ obsługują one w większości różne strumienie ładunkowe. Natomiast współpraca i wymiana doświadczeń, jeśli chodzi o planowanie infrastruktury, wdrażanie innowacji w technologii obsługi ładunków i statków współdziałanie jest możliwe i potrzebne. Jednym z priorytetowych kierunków jest poszukiwanie oraz przyciąganie ładunków tranzytowych, np. z Azji Środkowej czy Turcji. Podpisane porozumienie pozwoli podwyższyć konkurencyjności portów obu państw. 

Na podstawie komunikatu rzecznika prasowego Portu Gdańsk.

Dariusz Kostrzębski

Prezes Zarządu Morskiego Portu w Gdańsku- Łukasz Greinke oraz Szef Administracji Portów Morskich Ukrainy – Oleksandr Holodnytsky podpisują list intencyjny.

Facebook
Twitter
LinkedIn