5000 dodatkowych polskich zezwoleń

22 listopada 2020. Jak już informował portal eDialog, 17 listopada odbyło się robocze spotkanie w formule online Ministra Infrastruktury Ukrainy Władysława Kryklija z Ministrem Infrastruktury RP Andrzejem Adamczykiem.

W trakcie rozmów Władysław Kriklij powtórzył, że Polska powinna zaprzestać ograniczania tranzytu ukraińskim przewoźnikom, gdyż ma to negatywny wpływ nie tylko na stosunki handlowe między oboma krajami, ale także z innymi krajami UE. Strony ustaliły, że kwestie dotyczące zezwoleń na rok 2019 i 2020, w tym dokładna ich liczba oraz podział na kategorie, zostanie ustalona przez Polsko-Ukraińską Komisję Mieszaną ds. międzynarodowych przewozów drogowych.

W dniach 18-20 listopada 2020 r. odbyło się zapowiedziane posiedzenie Ukraińsko-Polskiej Komisji Wspólnej ds. Międzynarodowego Transportu Drogowego. Posiedzenie Komisji odbyło się na szczeblu wiceministrów infrastruktury Ukrainy i Polski. Delegacji ukraińskiej przewodniczyła wiceminister integracji europejskiej Natalia Forsyuk a polskiej wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Ministerstwo Infrastruktury Ukrainy poinformowało, że po długich dyskusjach stronie ukraińskiej udało się utrzymać dotychczasową wymianę zezwoleń na 2021 r. w ilości 160 tys. sztuk, zapobiegając w ten sposób tendencji do zmniejszania liczby zezwoleń dla ukraińskich przewoźników.

Ponadto ukraińscy przewoźnicy otrzymają na 2020 r. dodatkowe 5000 zezwoleń: 1500 zezwoleń uniwersalnych Euro-4 i 3500 zezwoleń na tranzyt Euro-4. Ukraińscy przewoźnicy otrzymają 2500 zezwoleń na początku grudnia, a kolejne 2500 zezwoleń do 15 grudnia 2020 r. Dodatkowe zezwolenia będą ważne do 31 stycznia 2021 r.

Podczas spotkania realizowanego w formule wideokonferencji, po raz kolejny szczególną uwagę zwrócono na sytuację na granicy ukraińsko-polskiej. Strony uzgodniły, że dołożą wszelkich starań, aby poprawić sytuację na przejściach granicznych, a Ministerstwo Infrastruktury Ukrainy przygotowuje już odpowiedni apel do właściwych organów Ukrainy.
Kolejne rozmowy odbędą się na początku lipca 2021 r., a perspektywy zwiększenia liczby zezwoleń dla ukraińskich przewoźników będą omawiane w wyniku uzgodnień osiągniętych podczas obecnego spotkania.

Na podstawie informacji prasowej Ministerstwa Infrastruktury Ukrainy
opracował Dariusz Kostrzębski

Facebook
Twitter
LinkedIn