Kryklij: znieście ograniczenia tranzytowe

19 listopada 2020. Współpraca w zakresie transportu drogowego oraz rozwój przygranicznej infrastruktury drogowej były głównymi tematami rozmów ministra infrastruktury Ukrainy, Włądysława Kriklija i wiceminister Natalii Forsjuk. z ministrem infrastruktury RP Andrzejem Adamczykiem i wiceministrem Rafałem Weberem.

Rozmowy z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną odbyły się w formie wideokonferencji 17 listopada 2020 r. Uczestniczyli w niej również ukraińscy i polscy przedstawiciele m.in. ambasad, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, a także reprezentanci przewoźników drogowych obu stron.

Władysław Krykliy podkreślił znaczenie rozwiązania problemów związanych z brakiem zezwoleń na międzynarodowe przewozy ładunków ukraińskich przewoźników. Jest to kwestia, która wielokrotnie była podnoszona podczas ostatniego spotkania Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z Prezydentem RP Andrzejem Dudą w październiku br. Wówczas obaj prezydenci wyrazili nadzieję na pozytywne rozwiązanie.

Władysław Kriklij powtórzył, że Polska powinna zaprzestać ograniczania tranzytu ukraińskim przewoźnikom, gdyż ma to negatywny wpływ nie tylko na stosunki handlowe między oboma krajami, ale także z innymi krajami UE. Jednocześnie ukraińscy przewoźnicy są gotowi do konkurowania na rynku bilateralnym. Zdaniem ministra, Ukraina wywiązała się ze wszystkich zobowiązań podjętych podczas poprzednich posiedzeń Wspólnych Komisji ds. Międzynarodowych Przewozów Drogowych, co zaowocowało znacznym wzrostem udziału polskich przewoźników korzystających z zezwoleń na 2019 rok.

Ministrowie omówili również funkcjonowanie przejść granicznych na granicy ukraińsko-polskiej, w szczególności przejścia Korczowa – Krakiwec.  Władysław Kryklij powiedział, że Rada Najwyższa rozważa obecnie projekt ustawy w drugim czytaniu, który rozwiązuje problem opłacania podatku VAT przez wykonawców i usługodawców w ramach tzw. „Pożyczki polskiej”, ale zwrócił się do strony polskiej o przyspieszenie prac budowlanych w zakresie naprawy punktu kontrolnego. Ponadto zasugerował, aby strona polska przeprowadziła audyt w celu ustalenia możliwych przyczyn kolejek na PK z udziałem niezależnego podmiotu trzeciego oraz wprowadzenia wspólnej kontroli granicznej i celnej na przejściach w celu zwiększenia ich efektywności.

Przypomnijmy, że 13 października w ramach oficjalnej wizyty Prezydenta RP Andrzeja Dudy na Ukrainie odbyło się bilateralne spotkanie Ministra Infrastruktury Ukrainy Władysława Krykli z Ministrem Infrastruktury RP Andrzejem Adamczykiem. Strony omówiły perspektywy rozwoju połączeń transportowych między oboma krajami, a także wykorzystanie potencjału tranzytowego.

Na podstawie informacji prasowej Ministerstwa Infrastruktury Ukrainy

opracował Dariusz Kostrzębski

Facebook
Twitter
LinkedIn