Umowy na szczycie

7 października 2020. Jak informowaliśmy wczoraj, w trakcie szczytu Unia Europejska- Ukraina podpisano umowy pomiędzy Komisją Europejską, Europejskim Bankiem Inwetycyjnym i rządem Ukrainy. Dotyczą one finansowania projektów na wschodniej Ukrainie, na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i poprawy klimatu.

Oto więcej informacji.

  1. Wicepremier Ukrainy Olha Stefaniszyna i Komisarz UE ds. sąsiedztwa i rozszerzenia Olivér Várhelyi podpisali porozumienie w sprawie finansowania unijnego programu “Silne regiony”. Dokument powinien przyczynić się do przyciągnięcia pomocy UE w celu zwiększenia odporności Ukrainy na zagrożenia hybrydowe i destabilizujące sytuacje, takie jak pandemia COVID-19. Łączny wkład UE w ramach umowy wynosi 30 mln EUR.
  2. Stefaniszyna i Várhelyi podpisali również porozumienie w sprawie finansowania „Mechanizmu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Ukrainy”. Dokument zakłada pomoc UE na rzecz wzmocnienia demokracji na Ukrainie – 20 milionów EUR.
  3. Ponadto wicepremier Ukrainy i komisarz UE podpisali w sprawie finansowania „Pakietu klimatycznego dla stabilnej gospodarki: (CASE) w Ukrainie”. Umowa przewiduje opracowanie i wdrożenie polityk i środków, które będą wspierać przejście na neutralną dla klimatu, czystą energię. Wkład UE wyniesie 10 mln EUR.
  4. Minister Rozwoju Wspólnot i Terytoriów Ołeksij Czernyszow i Wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) Lilyana Pavlova podpisali umowę w sprawie finansowania projektu „Efektywność energetyczna budynków publicznych na Ukrainie”. Łączny wkład EBI wynosi 300 mln EUR. O projekcie pisaliśmy już na naszym portalu.
  5. Minister Infrastruktury Ukrainy Władysław Kryklij i Wiceprezes EBI Lilyana Pavlova podpisali umowę gwarancyjną „Sieć logistyczna (modernizacja i cyfryzacja Ukrposzta)”. Podpisanie dokumentu zapewni zakup sprzętu sortującego, utworzenie trzech sortowni , wprowadzenie automatycznych systemów śledzenia przepływu towarów. Łączna kwota środków na projekt wynosi 30 milionów EUR.
  6. Dyrektor Generalny Ukrposzty Igor Smilanskij i Lilyana Pavlova, w imieniu EBI, podpisali umowę finansową „Logistics Network (Modernizacja i Cyfryzacja Ukrposzty)”. Dzięki pożyczce EBI, Ukrposzta zmodernizuje sieć logistyczną, budując trzy nowe sortownie, 20 magazynów pocztowych oraz odpowiednią infrastrukturę informatyczną.

Red.

Facebook
Twitter
LinkedIn