Ruszy pożyczka na efektywność energetyczną

24 września 2020. Gabinet Ministrów Ukrainy zatwierdził zarządzenia, które pozwolą uruchomić pożyczkę Europejskiego Bank Inwestycyjnego (EBI) na działania związane z efektywnością energetyczną.

Porozumienie w sprawie przygotowania projektu efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w dniu 2 czerwca podpisało z EBI Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Ukrainy. Współpraca obejmuje darowiznę w wysokości 150 tys. EUR z przeznaczeniem na pomoc techniczną. Projekt będzie finansowany z długoterminowej, nisko oprocentowanej pożyczki EBI w wysokości 300 mln EUR oraz z dotacji z E5P (fundusz zainicjowany w czasie szwedzkiej prezydencji w UE, nakierowany na inwestycje miejskie na rzecz efektywności energetycznej) i z funduszy Unii Europejskiej.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w 1000 budynkach (głównie przedszkolach, szpitalach i szkołach), zaoszczędzenie emisji ponad 1 mln ton CO2 i pożytek dla 2,5 mln użytkowników tych budynków.

Uruchomienie środków z pożyczki EBI znacznie zmniejszy obciążenie budżetu państwa i budżetów lokalnych.

Red.

Facebook
Twitter
LinkedIn