Ambitny plan nowego prezesa “Ukrzaliznycia”

27 sierpnia 2020 r. Wołodymyr Żmak prezesem ukraińskiego operatora kolejowego „Ukrzaliznycia”.

Jak już wcześniej pisaliśmy, Żmak zajmował wysokie stanowiska w rosyjskim koncernie naftowym TNK-BP. Był członkiem rady nadzorczej w sieci komórkowej „Kyivstar” i lotniska Boryspol oraz członkiem rady Europejskiej Asocjacji Biznesu.

Nowy prezes przedstawił ambitny plan transformacji Ukrzalisnyci w grupę kapitałową składającą się z kilku samodzielnych jednostek, które podzielą między siebie zarządzanie w następujących działach: infrastruktura, przewozy pasażerskie, transportowe oraz – jako nowość – kontenerowe. Planowana jest również zmiana sposobu zarządania i struktury zarządu. Prezes byłby odpowiedzialny i decydował o działalności całej spółki, a nie tylko podległego mu działu. W tym momencie członkowie zarządu mają wyłączne uprawnienia w poszczególnych sektorach i podlegają jedynie Radzie Nadzorczej i Gabinetowi Ministrów.

Jednym z pierwszych zadań nowo powołanego szefa będzie zmniejszenie zatrudnienia. W tej chwili ogólna liczba pracowników wynosi ok. 260 tys. osób. Duża część nie jest bezpośrednio powiązana z profilem działalności firmy. Są to np. pracownicy sanatoriów, szpitali oraz fabryk. Zdaniem prezesa Żmaka, metodą na zmniejszenie liczby etatów w spółce przy jednoczesnym zachowaniu miejsc pracy jest sprzedaż i prywatyzacja części firmy niezwiązanej z głównym profilem działalności. Zdaniem ekspertów, redukcja zatrudnienia będzie dotyczyła od 50 do 100 tys. pracowników.

Novum w przewozach transportowych będzie wprowadzenie jednej taryfy obliczanej na podstawie tonokilometra. Obecnie działający system zakłada zróżnicowanie cen w zależności od grupy towarów. Stwarza to znaczące preferencje m.in. dla przewozu surowców i towarów niskoprzetworzonych. Priorytetem stanie się również rozwiązanie problemu deficytu lokomotyw. Zmiany będą także dotyczyć sposobu realizacji zamówień oraz dygitalizacji procesu zarządzania.

Poza tym planuje się stopniowe podwyżki cen na bilety dla pasażerów oraz zmianę systemu przejazdów ulgowych. Przewiduje się zwiększenie liczby pociągów ekspresowych przy częściowej rezygnacji z połączeń nocnych.

Ponadto w latach 2020-2022 planowana jest elektryfikacja 1200 km dróg kolejowych, zakup nowych lokomotyw i pociągów ekspresowych, przeprowadzenie koncesji dworców i suchych terminali (Kijów, Odesa) oraz rekonstrukcja stacji kolejowych. Na koniec tego okresu oczekuje się dokonania pierwszej oferty publicznej i wprowadzenie spółki na giełdę.

Valentyn Honcharenko

Facebook
Twitter
LinkedIn