Bank Światowy prognozuje wzrost PKB Ukrainy

6 października 2021. Bank Światowy po raz drugi podniósł prognozę wzrostu PKB Ukrainy w latach 2022-2023. Według raportu banku prognoza PKB wzrosła o 0,4 pkt proc. w 2022 r. i 0,6 pkt proc. w 2023 roku. W ujęciu realnym wzrost ukraińskiej gospodarki wyniesie 3,5 proc. w przyszłym roku i 3,7 proc. w 2023 roku. Jeśli […]

Pieniądze po reformie

24 marca 2021. International Finance Corporation (IFC), część Grupy Banku Światowego, planuje zainwestować około 3 miliardów USD w gospodarkę Ukrainy do 2024 roku. Warunkiem jest wdrożenie reformy rynku ziemi uprawnej. Jason Pellmar, regionalny menadżer IFC w Ukrainie powiedział, że grupa Banku Światowego ma duże plany wobec Ukrainy. Inwestycje na poziomie 3 mld USD do 2024 […]

Bank Światowy optymistyczny

8 stycznia 2021. Bank Światowy opublikował raport „Global Economic Prospects”. W 2021 roku PKB Ukrainy ma wzrosnąć o 3 proc., zaś Polski o 3,5 proc. Natomiast w 2022 r. PKB Ukrainy wzrośnie o 3, 1 proc., Polski o 4,3 proc. Te prognozy trzeba jednak odnosić do przewidywanego w 2020 r. spadku PKB – w przypadku […]

Bank Światowy na walkę z ubóstwem

14 grudnia 2020. Zarząd Banku Światowego zatwierdził w miniony piątek pożyczkę dla Ukrainy w wysokości 300 milionów USD. Środki z Banku Światowego mają wzmocnić ukraiński program gwarantowanego dochodu minimalnego (GMI). Wcześniej Bank Światowy przekazał na ten cel 150 mln USD. Celem tego działania jest walka z ubóstwem, które z powodu pandemii COVID-19 grozi około milionowi […]

Jak górnik z górnikiem

8 października 2020.  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Bank Światowy w porozumieniu z Komisją Europejską rozpoczynają współpracę, której celem jest wymiana doświadczeń pomiędzy regionami górniczymi Polski i Ukrainy. NFOŚiGW będzie koordynował wizyty studyjne, konferencje i spotkania organizowane w Polsce przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Główny Instytut Górnictwa. Udział strony ukraińskiej […]