Pieniądze po reformie

24 marca 2021. International Finance Corporation (IFC), część Grupy Banku Światowego, planuje zainwestować około 3 miliardów USD w gospodarkę Ukrainy do 2024 roku. Warunkiem jest wdrożenie reformy rynku ziemi uprawnej.

Jason Pellmar, regionalny menadżer IFC w Ukrainie powiedział, że grupa Banku Światowego ma duże plany wobec Ukrainy. Inwestycje na poziomie 3 mld USD do 2024 roku w istocie zależą od pełnego wdrożenia reformy rolnej. „Obecnie osoby prawne nie mogą nabywać gruntów, a cudzoziemcy nie mogą uczestniczyć w rynku ziemi. W takich warunkach nie można mówić o nowych inwestycjach zagranicznych w tym sektorze” – wyjaśnił Pellmar.

Czynniki te, kontynuował, ograniczają możliwość mobilizacji dużych środków na inwestycje w rolnictwie. Na przykład „nikt nie będzie inwestował w nawadnianie na działce ziemi, która nie ma właściciela. W tym przypadku, by inwestować, trzeba mieć więcej ziemi, być może ponad dziesięć tysięcy hektarów.”

Jak wiemy obecnie są limity w obrocie ziemią oraz ograniczenia udziału cudzoziemców w rynku.

Pellmar wskazał, że proces urynkowienia ziemi uprawnej powinien być przejrzysty i prawnie gwarantowany, np. poprzez księgi wieczyste.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn