Jak górnik z górnikiem

8 października 2020.  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Bank Światowy w porozumieniu z Komisją Europejską rozpoczynają współpracę, której celem jest wymiana doświadczeń pomiędzy regionami górniczymi Polski i Ukrainy.

NFOŚiGW będzie koordynował wizyty studyjne, konferencje i spotkania organizowane w Polsce przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Główny Instytut Górnictwa. Udział strony ukraińskiej w wymianie wiedzy będzie z kolei zapewniony dzięki środkom Banku Światowego we współpracy z Komisją Europejską.

Przedstawiciele ukraińskiego sektora publicznego i prywatnego odbędą spotkania z przedstawicielami polskich miast, między innymi w województwie śląskim, aby rozmawiać o doświadczeniach na temat transformacji i wyzwaniach, z jakimi borykają się poszczególnie regiony górnicze, m.in. związanych z otoczeniem regulacyjnym, organizacyjnym, gospodarczym, społecznym, przestrzennym czy środowiskowym.

„NFOŚiGW od 31 lat z powodzeniem promuje i finansuje działania na rzecz proekologicznych zmian w Polsce, w tym m.in. projekty na rzecz poprawy perspektyw gospodarczych regionów zdominowanych przez górnictwo. Mamy więc skąd czerpać doświadczenie na temat procesu sprawiedliwej transformacji. Wiele polskich ośrodków ma w tym obszarze spore sukcesy. Cieszymy się, że to doświadczenie polskich miast i regionów może się przydać naszym ukraińskim partnerom” – powiedział Artur Lorkowski, wiceprezes Funduszu.

Rząd Ukrainy pracuje obecnie nad planem transformacji dla regionów górniczych, którego celem jest dywersyfikacja lokalnych gospodarek dzięki tworzeniu dobrych warunków do rozwoju nowych branż i powstawania nowych miejsc pracy. Jednocześnie, celem jest zapewnienie równych szans wszystkim mieszkańcom poprzez działania osłonowe dla górników i pracowników sektorów bezpośrednio związanych z przemysłem wydobywczym.

Polska, z bogatą, ponad trzydziestoletnią historią zmian w sektorze górniczym może być źródłem wartościowych lekcji dla innych.

Na podstawie komunikatu NFOŚiGW-

Red.

Facebook
Twitter
LinkedIn