Bank Światowy prognozuje wzrost PKB Ukrainy

6 października 2021. Bank Światowy po raz drugi podniósł prognozę wzrostu PKB Ukrainy w latach 2022-2023. Według raportu banku prognoza PKB wzrosła o 0,4 pkt proc. w 2022 r. i 0,6 pkt proc. w 2023 roku.

W ujęciu realnym wzrost ukraińskiej gospodarki wyniesie 3,5 proc. w przyszłym roku i 3,7 proc. w 2023 roku. Jeśli chodzi o prognozę na ten rok, jest niezmienna z prognozą Banku Światowego w maju – 3,8 proc.

„Po spadku o 4 proc. w 2020 r. ożywienie gospodarcze w pierwszej połowie 2021 r. było utrudnione przez ograniczenia dostaw i drugą falę infekcji. W drugiej połowie 2021 r. oczekuje się, że wzrost gospodarczy ożywi się w wyniku rekordowych zbiorów, silniejszego popytu konsumpcyjnego i korzystnego otoczenia zewnętrznego” – czytamy w raporcie Banku Światowego.

Podkreślono, że ​​wzrost gospodarczy wiąże się z szybkością i jakością głównych reform.

Wcześniej rząd Ukrainy zatwierdził prognozę wzrostu gospodarczego i społecznego na Ukrainie na lata 2022-2024. Według rzadu wzrost PKB w scenariuszu bazowym ma wynieść 3,8 proc. w 2022, 4,7 proc. w 2023 i 5 proc. w 2024 roku.

Z kolei Ministerstwo Gospodarki oszacowało wzrost PKB za 5 miesięcy 2021 r. na 0,7 proc., za 2 kwartały – na 6 proc. Zaś Narodowy Bank Ukrainy pozostawił prognozę wzrostu realnego PKB bez zmian – około 4 proc. w latach 2021-2023.

Natomiast Centrum Modelowania Makroekonomicznego Kijowskiej Szkoły ekonomii obniżyło prognozę wzrostu PKB w 2021 r. do 3,6 proc. w porównaniu z 4,7 proc. w prognozie kwietniowej i poprawiło prognozę wzrostu PKB w 2022 r. do 4,4 proc. z  2,7 proc.

Zdaniem szefa Centrum Jurija Szołomnickiego korekty w oczekiwanym profilu rozwoju gospodarczego dokonała pandemia koronawirusa, która najwyraźniej zakończy się dopiero pod koniec 2022 roku.

„W marcu spodziewaliśmy się silnego ożywienia w tym roku, a w kwietniu prognozowaliśmy wzrost gospodarczy na poziomie 4,7 proc. Ale teraz widzimy sytuację ze szczepieniami i rozwojem koronawirusa. Wiele krajów odkłada część ożywienia gospodarczego do 2022 roku. Tak więc teraz prognozujemy wzrost PKB w 2021 r. o 3,6 proc. i 4,4 proc. w 2022 r., co jest naszą wizją przesunięcia części ożywienia” – powiedział pan Szołomnytsky.

Wiktoria Czyrwa

Facebook
Twitter
LinkedIn