Prywatyzacja przemysłu gorzelnianego

7 lipca 2021. Zapowiadana i przygotowywana od kilku lat prywatyzacja przemysłu gorzelnianego w Ukrainie została efektywnie rozpoczęta jesienią 2020 roku. Procedura pierwszej prywatyzacji majątku gorzelnianego dotyczyła Niemirovskiego zakładu gorzelnianego, zlokalizowanego w regionie winnickim i rozpoczęła się 7 września 2020 r. a zakończyła sprzedażą zakładu 12 listopada 2020 r. Ważnym elementem zainicjowanych procesów prywatyzacyjnych jest ich […]

Reforma przemysłu gorzelnianego

5 lipca 2021. W ostatnim dziesięcioleciu ukraińskie gorzelnictwo charakteryzowała stała tendencja spadkowa. Monopol państwowy w zakresie produkcji oraz sprzedaży produktów gorzelnianych – a raczej sposób jego stosowania w praktyce – wywołał szereg poważnych problemów na rynku. Najważniejsze z nich to: niski poziom legalnej produkcji spirytusu i niewykorzystanie zdolności produkcyjnych branży (w 2019 r. relacja wynosiła: […]

Duża prywatyzacja- nowy początek?

22 lipca 2020. Tydzień temu Fundusz Majątku Państwowego Ukrainy w otwartej aukcji sprzedał czterogwiazdkowy hotel Hotel Dnipro za 41 milionów USD. Wątpliwości budzi, kto jest prawdziwym nabywcą hotelu. Zlokalizowany na Placu Europejskim, na początku głównej alei Kijowa Chreszatyku, wielki, 186. pokojowy hotel to jedna z najbardziej rozpoznawalnych nieruchomości w mieście. Ogromny potencjał biznesowy obiektu nie […]