Bezrobotni do „Armii Odbudowy”

28 listopada 2022. Ponad 2000 bezrobotnych zostało już zaangażowanych w prace społecznie użyteczne- poinformowała wiceminister gospodarki Ukrainy Tatiana Bereżna.

Celem projektu „Armii Odbudowy” jest zmiana statusu bezrobotnych poprzez włączenie ich w prace użyteczne przy odbudowie ze zniszczeń wojennych. Można więc powiedzieć, że o 2000 osób zmniejszyła się liczba bezrobotnych. Wynagrodzenie miesięczne za pracę w  „Armii Odbudowy” wynosi co najmniej 6700 hrywien. Zaciąg do tej pracy bez dobrowolny.

Jakie prace najczęściej wykonuje „Armia Odbudowy”?

  • Wzmocnienie zapór wodnych, oczyszczenie wybrzeża w pobliżu zbiorników wodnych i rzek.
  • Pozyskiwanie drewna opałowego dla ludności.
  • Rozładunek pomocy humanitarnej.
  • Aranżacja schronów w piwnicach budynków wielokondygnacyjnych i szkołach.
  • Prace remontowe w pomieszczeniach opieki społecznej.
  • Czyszczenie terenów miast.
  • Likwidacja nielegalnych składów zniszczonego majątu.

Przewiduje się, że z powodu wojny i ograniczeń w prowadzeniu biznesu, stopa bezrobocia w Ukrainie pod koniec 2022 roku wyniesie 30 proc. Podczas Kongresu 590 w Rzeszowie minister T. Bereżna informowała, że z powodu wojny pracę utraciło 5 milionów obywateli Ukrainy.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn