18 mld Euro na wsparcie budżetu i reform

10 listopada 2022. Komisja Europejska zaproponowała pakiet wsparcia dla Ukrainy w wysokości 18 mld. Euro. Będzie to preferencyjna pożyczka wypłacana comiesięcznie w wysokości 1,5 mld Euro, przez cały 2023 rok.

Władze Ukrainy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy szacują miesięczny deficyt budżetu państwa prowadzącego wojnę obronną wynosi 3-4 mld Euro. USA zadeklarowały już comiesięczne wsparcie budżetu Ukrainy w kwocie 1,5 mld USD.

Ta regularna pomoc finansowa UE i USA w przyszłym roku pomoże Ukrainie wypłacać pensje i emerytury oraz utrzymywać podstawowe usługi publiczne, takie jak szpitale, szkoły i mieszkania dla relokowanych osób. Pomoc zapewni też stabilność makroekonomiczną i pozwoli odbudować infrastrukturę krytyczną zniszczoną przez Rosję, w tym taką jak sieci i stacje energetyczne, systemy wodne, sieci transportowe, drogi i mosty.

Jak będzie działał ten pakiet?

Środki finansowe zostaną przekazane w formie wysoce preferencyjnych pożyczek z terminem płatności do 35 lat, począwszy od 2033 r. UE zaproponowała pokrycie kosztów oprocentowania przez dodatkowe, ukierunkowane płatności państw członkowskich do budżetu UE. Wsparcie może być powiększone o dodatkowe dotacje państw członkowskich Unii i spoza Unii.

Tej pomocy makrofinansowej powinny towarzyszyć reformy, które pomogą Ukrainie w uzyskaniu członkostwa w UE. Oznacza to, że ukraińskie władze będą musiały uzupełnić wsparcie finansowe reformami sektorowymi i instytucjonalnymi, w tym reformami antykorupcyjnymi i sądowniczymi, poszanowaniem praworządności, dobrymi rządami oraz modernizacją instytucji państwowych i lokalnych. Przy wypłacie rat Komisja Europejska będzie sprawdzała, czy reformy te zostały skutecznie wdrożone.

W jaki sposób pakiet będzie finansowany?

Komisja zaciągnie pożyczki na rynkach kapitałowych z wykorzystaniem strategii zdywersyfikowanego finansowania.  Komisja proponuje także wykorzystanie rezerwy budżetowej UE na lata 2021–2027.

Na podstawie komunikatu Komisji Europejskiej
Pełny tekst komunikatu: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6699

Facebook
Twitter
LinkedIn