Gwarancje depozytów bankowych

13 kwietnia 2022. Prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę o gwarancjach depozytów bankowych, która daje 100 proc. ochronę depozytów w czasie wojny i gwarancje dla depozytów do 600 000 UAH po wojnie.

Przed przyjęciem ustawy gwarantowano depozyty do 200 000 UAH.

Przepis ustawy o zwrocie środków za depozyty w wysokości do 600 000 UAH wchodzi w życie trzy miesiące po dniu następującym po dniu zakończenia lub zniesienia stanu wojennego na Ukrainie.

Ustawa wprowadza 100 proc. gwarancję zwrotu depozytu w przypadku decyzji o wycofaniu banku z rynku w czasie stanu wojennego na Ukrainie oraz trzy miesiące od daty zakończenia lub zniesienia stanu wojennego.

O tych rozwiązaniach, w wywiadzie dla „Ekonomicznej prawdy”, mówił szef Narodowego Banku Ukrainy Kiryło Szewczenko.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn