Uchodźcy z Ukrainy?

23 lutego 2021. „Nie zauważyliśmy wzmożonego ruchu na granicy polsko-ukraińskiej” – poinformował dzisiaj rzecznik prasowy Straży Granicznej redakcję eDialogu.

Świadczy to o tym, że nie ma masowego napływu uchodźców z Ukrainy do Polski i prawdopodobnie nie będzie.

Przeanalizowaliśmy oficjalne dane Urzędu do Spraw Cudzoziemców: po rozpoczęciu wojny w Ukrainie, Polska w 2014 i 2015 r. nie przyznała statusu uchodźcy żadnemu obywatelowi Ukrainy.

W 2016 roku ochronę międzynarodową w Polsce dostało 16 obywateli Ukrainy, w 2017 – 56, w 2018 – 11, a w latach 2019-2022 jedynie 9 osób z Ukrainy. Są to przeważnie osoby pochodzące z okupowanego przez Rosję Krymu i części donieckiego i ługańskiego obwodów.

„Aneksja Krymu i Donbasu w 2014 roku, skala zniszczeń i polityka zaborcy sprawiły, że 2 miliony obywateli Ukrainy opuściło od tamtego czasu swoje domy. Nie wyjechali za granicę, lecz osiedlili się i znaleźli pracę w innych regionach Ukrainy” – komentuje sytuację wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Dariusz Szymczycha.

Jednocześnie Ukraińcy licznie przyjeżdżają do Polski do pracy. Jest to migracja głównie na krótki okres do 3 miesięcy, niektórzy pracownicy zostają na dłużej i osiedlają się w Polsce.

Tetiana Gomon

Facebook
Twitter
LinkedIn