Z szarej strefy do budżetu

10 stycznia 2022. W 2021 roku dzięki walce z szarą strefą gospodarki do budżetu wpłynęło dodatkowych 50 mld UAH- poinformował na swoim blogu Danyło Hetmancew, przewodniczący Komisji Finansów, Podatków i Polityki Celnej Rady Najwyższej Ukrainy.

W samym tylko grudniu 2021 r. budżet państwa otrzymał dodatkowe 14,8 mld UAH z podatków krajowych, czyli o 42,6 proc. więcej niż w grudniu 2020 r. Zdaniem Hetmacewa to efekt stosowania nowych przepisów, lepszej pracy organów podatkowych i stopniowej zmiany nastawienia do szarej strefy.  Tym niemniej szara strefa w ukraińskiej gospodarce nadal jest duża i według szacunków stanowi 31 proc. oficjalnego produktu krajowego brutto (PKB).

Instrumentem walki z „szarą strefą” jest wprowadzona we wrześniu 2021 roku tzw. jednorazowa dobrowolna deklaracja podatkowa, która jest rodzajem amnestii podatkowej.

Państwowa Służba Podatkowa Ukrainy poinformowała, że „od początku kampanii jednorazowego (specjalnego) dobrowolnego oświadczenia majątkowego osób fizycznych zadeklarowano już majątek o wartości 1 136,4 mln UAH, kwota opłaty zadeklarowanej do zapłaty wyniosła 68,6 mln UAH”.

Państwowa Służba Podatkowa przypomniała, że 1 marca 2022 r. kończy się okres jednorazowego (specjalnego) oświadczenia majątkowego zagranicznego w preferencyjnej stawce 7 proc. W przyszłości, po zakończenie jednorazowej (specjalnej) kampanii dobrowolnego składania oświadczeń podatkowych, zadeklarowany majątek zagraniczny może być opodatkowany stawką 9 proc.

Amnestia podatkowa jest absolutnie dobrowolna, zgłaszający nie musi potwierdzać źródeł swoich dochodów. Proponuje się trzy główne stawki podatku.

Osoby fizyczne mogą uiścić jednorazową opłatę:

  • 5 proc. od środków zgromadzonych na ukraińskich rachunkach bankowych;
  • 9 proc dla środków zgromadzonych za granica;
  • 2,5 proc. wartości obligacji skarbowych zakupionych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 20 czerwca 2022 r.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn