Startuje amnestia podatkowa

29 września 2021. W ciągu 3 tygodni początku amnestii podatkowej Ukraińcy zadeklarowali nieopodatkowane aktywa o wartości 33 mln UAH, a budżet otrzymał z tego tytułu 1,6 mln UAH.

O tym powiedział przewodniczący komitetu podatkowego Rady Najwyższej Danilo Hetmancew. „Niewątpliwie to niewielka kwota, ale dopiero zaczynamy ten ruch i rozumiemy, że ludzie patrzą, szacują. Już dziesiątki tysięcy telefonów napływają, jest duże zainteresowanie” – powiedział deputowany.

Przypomniał, że w 2022 r. wejdzie w życie tzw. ustawa „anty-offshore”, więc duże i bardzo duże firmy wciąż mają możliwość deklarowania majątku, dopóki organy podatkowe nie zainteresują się pochodzeniem ich środków.

Ponadto, według Hetmancewa, rząd opracowuje projekt ustawy o pośrednich metodach kontroli podatkowej, która zwiększy możliwość uzyskiwania przez organy podatkowe informacji o źródłach finansowania większych zakupów, takich jak nieruchomości, samochody, prawa korporacyjne i inne.

Przypomnijmy, że od 1 września 2021 r. do 1 września 2022 r. potrwa akcja, która przewiduje jednorazową deklarację majątku i aktywów, z których wcześniej nie płaciło się podatków – bez żadnych kar za uprzednie uchylanie się od płacenia podatków.

Osoby fizyczne będą musiały uiścić jednorazową opłatę: 5 proc. od środków zgromadzonych na ukraińskich rachunkach bankowych; 9 proc dla delegowanych za granicę; 2,5 proc. wartości obligacji skarbowych zakupionych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 20 czerwca 2022 r.

Podobne kampanie przeprowadzono w innych krajach na całym świecie. Jeden z najskuteczniejszych przykładów amnestii podatkowej należy do Włoch. Dobrowolna deklaracja została udostępniona dwukrotnie, w tym czasie zalegalizowano 73 mld EUR, co przyniosło budżetowi 1,4 mld EUR podatków.

Wiktoria Czyrwa

Facebook
Twitter
LinkedIn