Konfliktowe zezwolenia transportowe- cd.

17grudnia 2021. Ukraina planuje odwołać się do unijnego arbitrażu w przypadku odmowy zwiększenia przez Polskę liczby międzynarodowych zezwoleń transportowych dla ukraińskich przewoźników- powiedział minister infrastruktury Ukrainy Ołeksandr Kubrakow. Te słowa padły podczas godziny pytań do rządu w Radzie Najwyższej Ukrainy.

Minister Kubrakow podkreślił, że w ciągu ostatnich pięciu – sześciu lat obroty handlowe między Ukrainą i Polską podwoiły się, ale liczba polskich zezwoleń transportowych dla ukraińskich przewoźników zmniejszyła się.

Premier Ukrainy Denys Szmyhal potwierdził, że wobec braku porozumienia z Polską, kolejnym krokiem ze strony Ukrainy będzie wniosek o arbitraż w sprawie nieprzestrzegania umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z UE i umowy DCFTA przez jedno z państw członkowskich Unii. Premier poinformował: „Zarówno ja osobiście, jak i prezydent Ukrainy, na najwyższym szczeblu politycznym w Unii Europejskiej i z Rzeczpospolitą Polską prowadzimy dość złożoną i napiętą rozmowę na ten temat. Rozpoczęliśmy już procedury negocjacyjne i rzeczywiście, następnym krokiem jest odpowiedni arbitraż”.

O możliwości arbitrażu poinformował tydzień temu wiceminister gospodarki Ukrainy Taras Kaczka. Uczynił to podczas konferencji „5 lat współpracy gospodarczej Unia Europejska – Ukraina w świetle umowy DCFTA”, zorganizowanej w Warszawie. Gospodarzem konferencji był Poseł do Parlamentu Europejskiego, były Premier i Prezes NBP, prof. Marek Belka oraz Frakcja Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim. Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza współpracowała przy organizacji tego wydarzenia.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn