Nowy Rzecznik Biznesu Ukrainy

11 grudnia 2021. Gabinet Ministrów zatwierdził decyzję Rady Nadzorczej Rzecznika Biznesu Ukrainy o powołaniu Romana Waschuka na nowego Rzecznika Biznesu Ukrainy.

Pan Waschuk przejmuje stanowisko od Marcina Święcickiego, który został Rzecznikiem w październiku 2019 roku. Rada Rzecznika Biznesu pod jego kierownictwem rozpatrzyła ponad 4000 skarg od przedsiębiorców. W trakcie swojej kadencji, która kończy się 31 grudnia 2021 roku, Marcin Święcicki podpisał trzy nowe protokoły współpracy z organami państwowymi Ukrainy i ustanowił skuteczne instrumenty promocji kierowanej instytucji wśród środowiska biznesowego.

Roman Waschuk jest kanadyjskim dyplomatą, ambasadorem Kanady w Ukrainie w latach 2014-2019. W latach 2011-2014 pełnił funkcję ambasadora w Serbii, Republice Macedonii Północnej i Czarnogórze, ułatwiając uruchomienie tam nowych stowarzyszeń przedsiębiorców.

W latach 1994-1998 był radcą w Ambasadzie Kanady w Kijowie. Pracował również w Berlinie oraz w centrali Global Affairs Canada w Ottawie. Waschuk rozpoczął swoją karierę w kanadyjskiej służbie dyplomatycznej w 1987 roku.

Waschuk obejmie stanowisko Rzecznika 1 stycznia 2022 roku.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn