Idźmy w innym kierunku

1 grudnia 2021. “Neoliberalna, zglobalizowana gospodarka przeszła drogę od produktywności do zyskowności, od odpowiedzialności do chciwości i od rachunku zasobów do rachunku wyników. Teraz, aby powstrzymać megakryzys, trzeba zawrócić i pójść w innym kierunku” – tą tezą profesor Jerzy Hausner otworzył 13. Baltic Business Forum, które w dniach 1-2 grudnia odbywa się w Świnoujściu.

W debacie “Gospodarka 2022. Czy Zielony Ład Unii Europejskiej powstrzyma czarne łabędzie i białe słonie?” wzięli udział Bartosz Urbaniak, szef Bankowości Agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę, oraz dr Sławomir Dudek, Główny Ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Profesor Hausner zwrócił uwagę, że świat przeżywa obecnie “transformację ku nieznanemu”. Kryzys, którego przejawem jest inflacja, zakłócenie w funkcjonowaniu sieci dostaw, coraz silniejsze wąskie gardła dostaw, dług publiczny, do tego sytuacja związana z covid i zmiany klimatyczne wymaga innego podejścia do gospodarki. Najważniejszym elementem jest efektywne wykorzystanie własnych zasobów i zmiana orientacji: od liczenia  zwrotu z kapitału na produktywność.

Odpowiedzią Unii Europejskiej na kryzys jest Europejski Zielony Ład, którego nadrzędnym celem jest osiągnięcie w Europie neutralności klimatycznej do 2050. Ta polityka UE, zdaniem Bartosza Urbaniaka, jest bardzo istotnym  pozytywnym impulsem, który zachęca do tego, by ustalić inny porządek i skupić się na tym, by rachunek ekonomiczny wpisywał się również w odpowiedzialność za przyszłe pokolenia i rozsądne gospodarowanie naturalnymi zasobami.

Sławomir Dudek z kolei przestrzega przed tym, że Zielony Ład w pewnym zakresie może się przyczynić do pojawienia się tzw. białych słoni – inwestycji na pokaz, “przemalowanych na zielono”, które nie do końca muszą być efektywne w redukowaniu negatywnego wpływu na środowisko. Zdaniem eksperta bez wsparcia przedsiębiorczości i sektora prywatnego państwo nie jest w stanie efektywnie rozwiązać problemy i ograniczenia klimatyczne.

Przypomnijmy, że w dniach 1-2 grudnia w Świnoujściu odbywa się 13. Baltic Business Forum, które można również oglądać online w języku polskim lub ukraińskim

Tetiana Gomon

Facebook
Twitter
LinkedIn