10 listopada 2021. Udział zielonej energii w bilansie energetycznym Ukrainy wzrósł do 9 proc. w ciągu 10 miesięcy 2021 roku. W 2019 roku zielona energia stanowiła tylko 3,7 proc. w ukraińskim mixie energetycznym.

Producenci energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w tym roku wyprodukowali i sprzedali 10 023 tys. MWh energii elektrycznej, czyli o 10 proc więcej niż w tym samym okresie 2020 roku. Tylko w kwietniu produkcja zielonej” energii była mniejsza niż rok temu.

Pomimo tych pozytywnych trendów, wielkość produkcji zielonej energii elektrycznej nie osiągnęła wskaźników określonych w prognozowanym bilansie energii elektrycznej na 2021 r. Według planowanych wyliczeń produkcja ze źródeł odnawialnych powinna sięgać 10 708 tys. MWh. 

Najpopularniejsze jest produkcja energii w farmach fotowoltaicznych i wiatrowych- stanowi ona 90 proc. całości energii pozyskiwanej z OZE.

Od 1 stycznia Gwarantowany Nabywca- spółka państwowa odbierająca energie z OZE – zapłaciła dostawcom 48,1 mld UAH, z czego 36,4 mld UAH obejmuje rozliczenia za bieżący rok. Pozostałą część tej kwoty to zaległe płatności i roszczenia sądowe firm, które procesowały się po zmianie reguł na rynku OZE.

12 października Gabinet Ministrów Ukrainy udzielił Ukrenergo gwarancji państwowych na emisję euroobligacji w wysokości do 22,8 mld UAH na spłatę długów wobec producentów energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. 3 listopada Ukrenergo wyemitowało euroobligacje o wartości825 mln USD, z czego EBOR kupił papiery wartościowe za 75 mln USD w celu natychmiastowej spłaty wszystkich długów na rynku zielonej energii.

(Red.)