11 czerwca 2020 r. Gabinet Ministrów Ukrainy w dniu 10 czerwca 2020 r. obradował nad kluczowymi warunkami porozumienia pomiędzy ukraińskimi władzami państwowymi a producentami i inwestorami z sektora OZE.

Pełniąca obowiązki Ministra Energetyki i Polityki Ochrony Środowiska Ukrainy Olha Buslavets przedstawiła następujące główne założenia porozumienia:

  • obniżka taryfy dla elektrowni słonecznych i elektrowni wiatrowych oddanych do użytku przed 2020 r. o- odpowiednio- 15% i 7,5%;
  • „zielona taryfa” ma obowiązywać do końca 2028 r.
  • określenie ograniczeń i daty granicznej dla budowy nowych elektrowni słonecznych i elektrowni wiatrowych;
  • odpowiedni projekt ustawy ma być trafić do parlamentu w dniu 1 lipca.

Min. Buslavets podkreśliła, że udało się wypracować warunki, które uwzględniają interesy zarówno konsumentów, jak i inwestorów OZE, a także ukraińską rację stanu. Warunki zawarto w projekcie „Protokołu ustaleń w sprawie rozwiązywania problematycznych kwestii w dziedzinie energii odnawialnej na Ukrainie”, którego ostateczna treść jest wciąż w trakcie redakcji. Protokół poparły już dwie organizacje zrzeszające producentów zielonej energii, spodziewana jest akceptacja trzeciej z nich. W Ukrainie, w sektozre zielonej energii, prowadzi działalność 600 firm.

Jak wskazał premier Ukrainy Denys Shmyhal: Jesteśmy za budowaniem zielonej energii w Ukrainie. Chcemy, by z biegiem czasu ta energia była najbardziej rozpowszechniona w Ukrainie, jako najbardziej przyjazna dla środowiska. Ważne jednak, ile to będzie kosztować. Dlatego od 01.07 nie planujemy zabronić budowy elektrowni słonecznych. Można będzie je budować do woli. Jednak cena takiej wyprodukowanej energii elektrycznej będzie ustalana na aukcjach, a nie na zasadzie odgórnej, wysokiej „zielonej” taryfy”.

Obecnie łączna kwota zadłużenia przedsiębiorstwa państwowego „Gwarantowany Nabywca” wobec producentów OZE wynosi 14 mld UAH. Władze planują pracować nad warunkami rozliczenia tych zobowiązań.

Na dzień publikacji niniejszego tekstu pełna treść protokołu nie jest publicznie dostępna.

Wojciech Piłat