Deoligarchizacja Ukrainy coraz bliżej?

20 września 2021. Ustawa o statusie oligarchów, zainicjowana przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, na finiszu.

W miniony piątek Komisja Bezpieczeństwa Narodowego, Obrony i Wywiadu Rady Najwyższej przyjęła projekt ustawy. Spośród 1271 poprawek zgłoszonych przez deputowanych, komisja przejęła 13.

Wprowadzono następujące nowe regulacje:

  • określenie „przedstawiciel oligarchy” jako osoby, które odbywa spotkania (rozmowy) z urzędnikami państwowymi w imieniu i / lub w interesie oligarchy.
  • Jednym ze znaków uczestnictwa oligarchy w życiu politycznym będzie wypłata funduszy, realizacja prac, dostarczanie towarów lub usług na rzecz uczestników agitacji politycznej, wieców lub demonstracji z żądaniami politycznymi lub członków ich rodzin.
  • Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy będzie odpowiedzialna za wskazywanie osób, które mają status oligarchy, przy czym Rada będzie zobowiązana wezwać potencjalnych oligarchów na spotkanie i wyjaśnić, dlaczego chce wpisać osobę do rejestru, obowiązkiem Rady będzie też rozpatrzenie zastrzeżeń zainteresowanych osób.
  • Rejestr oligarchów będzie zawierał również informacje o osobach prawnych, których beneficjentem jest oligarcha oraz o osobach i partiach, na których działalność polityczną przekazywał fundusze.
  • Osoby o statusie oligarchy nie będą mogły finansować agitacji politycznej, wieców lub demonstracji z żądaniami politycznymi.
  • Obowiązek deklarowania kontaktów z oligarchą rozciągnięto w projekcie na szefów przedsiębiorstw państwowych, urzędników państwowych kategorii B, pracowników Biura Prezydenta Ukrainy i departamentów Rady Najwyższej.

Deputowani krytykują, że projekt rozpatrywano według nowej, specjalnej procedury, która uniemożliwia deputowanym omówienie swojej poprawki w czasie posiedzenia komisji.

Przewodniczący Rady Najwyższej Dmytro Razumkow studzi zapał orędowników projektu i tłumaczy, że głosowanie nad ustawą o statusie oligarchy trudno będzie wprowadzić do porządku obrad w dniu 23 września. W popularnym programie „Wolność słowa Sławika Szustera” wyjaśniał: Jest to nierealistyczne. W przyszłym tygodniu przede wszystkim chcę zrozumieć, jak poszło na komisji, dlaczego nikt spoza nie został zaproszony. Po drugie, w przyszłym tygodniu konieczne będzie zrozumienie, ile czasu zajmie odpowiednim departamentom Rady Najwyższej przygotowanie tego projektu ustawy do rozpatrzenia. Myślę, że zajmie to dużo czasu, na pewno kilka dni. Wreszcie, jak już powiedziałem, moi koledzy deputowani w liście nalegali, abyśmy przestrzegali przepisów.” List protestacyjny do Razumkowa, krytykujący sposób procedowania ustawy, skierowała grupa deputowanych.

Tymczasem sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow poinformował, że przygotowano już specjalny system monitorowania osób, które mogą być wpisane do rejestru oligarchów. To nowoczesny system informacyjno – analityczny, o wysokim stopniu skomplikowania i wielu zabezpieczeniach. Daniłow twierdzi, że nie wszyscy deputowani chcą głosować za projektem ustawy o oligarchach. Zarzucił, że „kiedy politycy idą do władzy, wszyscy, bez wyjątku, mają tę samą tezę: będziemy walczyć z oligarchami. A jak tylko dostaną się do urzędów rządowych, jak tylko dostaną to czy inne krzesło, to czy inne stanowisko, w jakiś sposób zapominają o tym, co obiecali wyborcom”.

Dariusz Szymczycha

Facebook
Twitter
LinkedIn