5,4 proc. wzrostu PKB

17 sierpnia 2021. W drugim kwartale (w porównaniu do tego okresu w 2020 r.) realny wzrost PKB Ukrainy wyniósł o 5,4 proc.

Według danych Ministerstwa Gospodarki w pierwszym półroczu 2021 roku PKB wzrósł o 1,7 proc. w stosunku do pierwszej połowy ubiegłego roku.

Wśród głównych czynników wzrostu PKB w II kwartale wyróżnia się między innymi:

  • stopniowe ożywienie i optymistyczne nastroje biznesowe spowodowane złagodzeniem lockdownu,
  • wysoki popyt konsumpcyjny ludności, w szczególności stymulowany wzrostem płacy minimalnej,
  • korzystna koniunktura na zewnętrznych rynkach surowcowych, co przyczyniło się do wyższych wolumenów eksportu towarów i usług.

Na przykład w II kwartale 2021 r. w pomiarze rocznym wskaźnik cen metali nieszlachetnych wzrósł o 68,3 proc., światowe ceny rudy żelaza – 2,1 razy, na pszenicę – o 30,9 proc.

Ministerstwo Gospodarki oszacowało wzrost PKB po pięciu miesiącach 2021 r. na poziomie 0,7 proc., po dwóch kwartałach –  6 proc. Narodowy Bank pozostawił prognozę wzrostu realnego PKB bez zmian – na poziomie około 4 proc. w latach 2021-2023.

Przypomnijmy, że Centrum Makroekonomicznego Modelowania Kijowskiej Szkoły Ekonomii obniżyło prognozę wzrostu PKB w 2021 r. do 3,6 proc. z 4,7 proc. kwietniowej prognozy. Jednocześnie poprawiono prognozę wzrostu PKB na 2022 rok z 2, 7 proc. do 4,4 proc.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn