Korekta prognozy PKB

6 sierpnia 2021. Centrum Makroekonomicznego Modelowania Kijowskiej Szkoły Ekonomii obniżyło prognozę wzrostu PKB w 2021 r. do 3,6 proc. z 4,7 proc. kwietniowej prognozy. Jednocześnie poprawiono prognozę wzrostu PKB na 2022 rok z 2, 7 proc. do 4,4 proc.

W marcu w Centrum oczekiwałi, że w 2021 roku nastąpi silne ożywienie gospodarki i w kwietniu wzrost gospodarczy będzie na poziomie 4,7 proc. Jednak obserwując sytuację ze szczepieniami i rozwojem koronawirusa, tak jak w wielu krajach ożywienie gospodarcze spodziewane jest później, w 2022 roku.

Centrum prognozuje również, że do końca roku inflacja wyniesie 8,7 proc. Według prognoz w 2022 r. inflacja obniży się do 5 proc.

Jeśli chodzi o kształtowanie się kursu walutowego, to zgodnie ze scenariuszem bazowym prognozy makroekonomicznej na koniec 2021 r. hrywna do dolara wyniesie 28,2 UAH za USD, po czym będzie się deprecjonować rocznie w tempie nieprzekraczającym 3 proc. Pod koniec 2023 r. kurs hrywny wzrośnie do 30 UAH za USD.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn