Cele strategiczne: rozwój i bezpieczeństwo

12 sierpnia 2021. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zatwierdził uchwałę Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) w sprawie strategii bezpieczeństwa gospodarczego Ukrainy do 2025.

Jak podaje Ukrinform, powołując się na stronę internetową prezydenta, Zełenski podpisał dekret „W sprawie strategii bezpieczeństwa gospodarczego na okres do 2025 r.”

Strategia stanowi, że interesy narodowe Ukrainy – to zrównoważony rozwój gospodarki krajowej, integracja kraju z europejską przestrzenią gospodarczą i rozwój równej, wzajemnie korzystnej współpracy gospodarczej z innymi państwami.

Strategiczny kurs w dziedzinie bezpieczeństwa ekonomicznego ma dwa powiązane ze sobą obszary: rozwój i bezpieczeństwo.

Z bezpieczeństwem ważną rolę odgrywają wyzwania związane z agresją zbrojną Federacji Rosyjskiej oraz czasową okupacją części terytorium Ukrainy. Zniszczenie gospodarki Ukrainy jest świadomym i celowym działaniem Federacji Rosyjskiej oraz jedną z metod wojny hybrydowej. W rezultacie zniszczona gospodarka powoduje niezadowolenie z rządu, migrację zarobkową, napięcia społeczne. Jednocześnie szeroko stosowane są ekonomiczne instrumenty wpływu, do których należą w szczególności sankcje wobec ukraińskich towarów i usług oraz wykorzystanie wpływu na inne państwa w celu podejmowania decyzji sprzecznych z głównymi narodowymi interesami gospodarczymi Ukrainy.

Strategia uwzględnia również główne wyzwania i zagrożenia w obszarach finansowych, produkcyjnych, współpracy z zagranicą, inwestycji, innowacyjności oraz bezpieczeństwa makroekonomicznego państwa.

Zgodnie z wyliczeniami Ministerstwa Gospodarki, średnia wartość poziomu bezpieczeństwa gospodarczego w latach 2010-2019 wynosiła 40 proc. Ta wartość jest niezadowalająca. W 2019 r. poziom bezpieczeństwa gospodarczego Ukrainy wyniósł 43 proc., a w pierwszej połowie 2020 r. – 41 proc.

Wśród cełów strategii są:

  • zapewnienie odporności na zewnętrzne i wewnętrzne wyzwania i zagrożenia,
  • zachowanie i rozwój siły gospodarczej kraju,
  • zagwarantowanie niezależności ekonomicznej Ukrainy i zdolności do ochrony narodowych interesów gospodarczych, w szczególności w sferze zaawansowanych technologii.

Podkreśla się, że Ukraina powinna zająć w światowym podziale pracy pozycję odpowiadającą jej zasobom naturalnym, pracowniczym i intelektualnym, potencjałowi gospodarczemu i geopolitycznemu.

  • Na posiedzeniu 10 marca Gabinet Ministrów zatwierdził projekt Strategii Bezpieczeństwa Gospodarczego Ukrainy do 2025 roku – w szczególności określił krytyczne granice kryteriów bezpieczeństwa, a także utrzymania niezależności Banku Narodowego Ukrainy i Komitetu Antymonopolowego.
  • Poseł Włodzimierz Cimoszewicz mówi o rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie Rosji, przyjętej 29 kwietnia 2021 roku.

Zdjęcie: Kancelaria Prezydenta

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn