Rzeczywiście prywatny bank

4 sierpnia 2021. Pod koniec czerwca 2021 r. wolumen portfela kredytowego PrivatBanku, powiązanego z byłymi akcjonariuszami Ihorem Kołomojskim i Giennadijem Bogolubowem, wyniósł 164,7 mld UAH. PrivatBank zapowiedział, że będzie „podejmować działania do czasu zwrotu długu”.

Według Narodowego Banku Ukrainy, od 1 lipca 2021 r. wolumen kredytów zagrożonych w portfelu PrivatBanku zmniejszył się o 3,8 mld UAH do 177,4 mld UAH, co stanowi 43,8 proc, wszystkich zagrożonych kredytów w ukraińskim systemie bankowym.

Przed nacjonalizacją PrivatBank udzielał kredytów w dla firm związanych z Kołomojskim i Bogolubowem bazujących na specjalnej stopie procentowej, która była o połowę niższa od stopy rynkowej i wahała się od 10 do 12 proc. w skali roku. W obliczu niewypłacalności banku, w grudniu 2016 r. nastąpiła nacjonalizacja PrivatBanku. W owym czasie cały portfel kredytowy banku w wysokości 240 mld UAH miał charakter insiderski, zaś ujemny kapitał własny PrivatBanku wynosił 143 mld UAH.

W 2020 r. udział kredytów problematycznych w portfelu kredytowym PrivatBanku wyniósł 81 proc. (239,2 mld UAH). Większość problematycznych kredytów- bo aż 88 proc.- to pożyczki dla osób prawnych powiązanych z byłymi właścicielami.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn