Rośnie eksport metali żelaznych

4 sierpnia 2021. W okresie styczeń- lipiec 2021 r. przychody z eksportu metali żelaznych wzrosły o 67 proc . w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Według danych Państwowej Służby Celnej Ukrainy, w okresie styczeń-lipiec 2021 r. przychody przedsiębiorstw metalurgicznych Ukrainy z eksportu metali żelaznych wzrosły do 7,55 mld USD.

W lipcu przychody z eksportu metali żelaznych wyniosły 1,4 mld USD, czyli były o 126 proc. większe niż w lipcu 2020 r.

W okresie styczeń-lipiec 2021 r. udział metali żelaznych w strukturze wpływów walutowych z eksportu ukraińskich towarów wzrósł do 21,2 proc. wobec 16,9 proc. w podobnym okresie 2020 r.

W 2020 r. przychody z eksportu metali żelaznych spadły o 11,9 proc. (do 7,69 mld USD) w porównaniu z 2019 r.

Import metali żelaznych w okresie styczeń-lipiec wzrósł o 27,1 proc. do 710 mln USD.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn