3 sierpnia 2021. Liczba transakcji gruntami w Ukrainie gwałtownie wzrosła. Do dzisiaj zawarto 2901 umów.

Wnioski o dostęp do Państwowej Służby Katastru złożyło 4 288 tys.osób. Łącznie wpłynęło 4806 wniosków, z czego 4242 zostało zatwierdzonych, 6 czeka w kolejce do rozpatrzenia, a 558 zostało odrzuconych. W sumie sprzedano 5,324 ha gruntów rolnych.

Najwięcej pod względem powierzchni transakcji kupna-sprzedaży gruntów rolnych zawarto w następujących regionach:

  • obwód połtawski (739,6 ha),
  • obwód charkowski (592,6 ha),
  • obwód kirowohradzki (515,6 ha),
  • obwód kijowski (438,5 ha).

Najmniej transakcji przeprowadzono w obwodach: czerniowieckim – 27,6 ha, lwowskim – 22,8 ha i ługańskim – 16,6 ha.

W lipcu po otwarciu rynku obrotu ziemią najbardziej popularne były działki w regionach centralnych Ukrainy.

OT