Niska rentowność przedsiębiorstw państwowych

12 lipca 2021. Spośród wszystkich przedsiębiorstw państwowych tylko 28 proc. jest rentownych.

Jak podaje portal Ekonomiczna Prawda, obecnie istnieją 3343 przedsiębiorstwa państwowe, działa 1458 z nich (43 proc.), wśród działających 947 (28 proc.) jest rentownych.

Funkcje właścicielskie tych firm są rozdzielone między 87 podmiotów zarządzających.

Łączne aktywa spółek państwowych wynoszą 1,7 bln USD. Całkowita średnia liczba pełnoetatowych pracowników tych firm wynosi 715 tys. osób.

W 2020 r. łączna strata przedsiębiorstw państwowych wyniosła 51 mld UAH, co dało ujemną stopę zwrotu z aktywów na poziomie minus 3 proc.

Analitycy zwracają uwagę, że Ministerstwo Gospodarki publikuje dane w podziale na podmioty, ale nie w podziale na przedsiębiorstwa. Ministerstwo nie publikuje również pełnych danych o pozycjach bilansowych, rachunku zysków i strat czy rachunku przepływów pieniężnych.

Dlatego nie ma obecnie możliwości wyliczenia standardowych wskaźników dla portfela przedsiębiorstw państwowych, takich jak stopa zwrotu z kapitału własnego czy płynności, a także wskaźników dla poszczególnych przedsiębiorstw państwowych.

· 15 największych przedsiębiorstw państwowych przyniosło w 2020 roku łącznie 42 mld UAH strat. Dziewięć z tych 15 firm w 2020 roku było nierentownych.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn