Nominacja Witrenki kwestionowana

21 czerwca 2021. Kijowski Okręgowy Sąd Administracyjny wstrzymał wykonanie nakazu Narodowej Agencji ds. Zapobiegania Korupcji (NAZK) w sprawie anulowania przez premiera decyzji o powołaniu Jurija Witrenki na prezesa Naftohazu.

Sprawa zostanie rozpatrzona na posiedzeniu 29 czerwca i jest precedensowa. NAZK zakwestionował bowiem legalność uchwały Gabinetu Ministrów. Instytucja, której celem jest pilnowanie przestrzegania prawa antykorupcyjnego w Ukrainie wystąpiła przeciwko rządowi!  NAZK powołany został przy znaczącym wsparciu USA i ma w Waszyngtonie dobrą reputację. Zważywszy na to, można przypuszczać, że sposób zmiany prezesa Naftohazu został odebrany przez administrację Bidena jako zły sygnał.

Krytykujący sposób zmiany na szczycie Naftohazu zwracali uwagę na triki rządu, który zawieszał „swoich” członków rady nadzorczej firmy, delegował czasowo nowych w celu ułatwienia powołania Witrenki, czym naruszył ład korporacyjny.

Premier Denys Szmyhal napisał na Facebooku, że wniosek NAZK jest wadliwy. NAZK oczekuje bowiem działań premiera, podczas gdy decyzję o powołaniu Witrenki podejmował w głosowaniu cały rząd. Wniosek o uznanie wadliwości umowy NAZK powinien złożyć bezpośrednio do sądu, a nie mieszać do tego premiera. Ponadto, zdaniem Szmyhala, wniosek o unieważnienie punktu posiedzenie rządu związanego z nominacją Witrenki jest bezprawny.

I apelował: „chciałbym jeszcze raz podkreślić, że rząd działał i będzie działał wyłącznie w granicach określonych przez prawo Ukrainy i będzie nadal przestrzegał poprawności wszystkich procedur. I oczekuję takiej samej postawy od innych uczestników procesu.”

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn