Mało optymizmu

2 czerwca 2021. Większość Ukraińców, bo 60 proc. ocenia sytuację gospodarczą w kraju jako „bardzo złą” lub „wyraźnie złą”. To wyniki badania opinii publicznej, przeprowadzonego przez Centrum Razumkowa.

Jedynie 5 proc. respondentów określiło sytuację gospodarczą jako „dobrą” lub „bardzo dobrą”, a 32 proc.  jako „niezłą”.

Dla porównania: na przełomie stycznia i lutego 69 proc. respondentów oceniło ją jako „bardzo złą” lub „wyraźnie złą”, 2 proc. – jako „dobrą” lub „bardzo dobrą”, zaś 26 proc. – jako „niezłą”.

Nastroje nieco się poprawiły, choć nadal mało jest optymizmu.

Badani nie wierzą zbytnio w szybkie zmiany w sferze gospodarczej: tylko 12 proc. uważa, że w ciągu najbliższych 3 miesięcy sytuacja gospodarcza Ukrainy zmieni się na lepsze.  Duża część respondentów spodziewa się pogorszenia sytuacji w nadchodzących miesiącach: 22 proc. uważa, że w ciągu najbliższych trzech miesięcy sytuacja gospodarcza kraju zmieni się na gorszą.

  • Respondentów poproszono o ocenę, w jakim stopniu, ich zdaniem, władze radzą sobie z rozwiązywaniem problemów w niektórych obszarach. Poproszono o oceny w skali od 1 do 5, gdzie „1″ oznacza „władza w ogóle nie radzi sobie”, a „5″ oznacza „władza bardzo dobrze sobie radzić”.

Najwyższa wystawiona w badaniu ocena wyniosła 2,9 punktu – w ten sposób oceniane są działania władz w celu zapewnienia wolności słowa i wzmocnienia zdolności obronnych kraju.

Stosunkowo wysoko (w porównaniu z innymi sferami) ocenia się również działania władz w zakresie zapewnienia demokracji – na 2,8 punktu.

Zapewnienia praw i wolności obywateli, poprawa międzynarodowego wizerunku Ukrainy, działania w zakresie polityki zagranicznej- te działania władz zostały ocenione na 2,7 punktu.

Działania władz w dziedzinie edukacji i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się zakażenia koronawirusem, wdrażanie środków zapobiegających jego negatywnym skutkom szacuje się na 2,5 punktu.

Aktywność władz na rzecz poprawy sytuacji gospodarczej kraju oceniono na 2,2 punktu, zaś starania o poprawę dobrobytu obywateli na 2 punkty.

Jeszcze niżej oceniane są działania władz na rzecz zmniejszenie wpływów oligarchów – 1,9 punktu, walk- z korupcją – 1,8 punktu.

Najgorzej oceniono sposób, w jaki władze radzą sobie (właściwie: nie radzą sobie) z rozwiązaniem problemu poziomu cen i taryf. W tym przypadku ocena wyniosła 1,6 punktu.

Badanie zostało przeprowadzone przez Centrum Razumkowa w dniach 21–26 maja 2021 r. w formie bezpośredniego wywiadu w miejscu zamieszkania respondentów.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn