12 lutego 2020. Aż 69 proc. ankietowanych Ukraińców ocenia sytuację gospodarczą w kraju jako „bardzo złą” lub „wyraźnie złą”, 26 proc. – jako „ ani złą, ani dobrą”. Tylko 2 proc. badanych przez Centrum Razumkowa ocenia sytuację gospodarczą Ukrainy jako „dobrą” lub „bardzo dobrą”.

Jednocześnie 16 proc. respondentów uważa, że Ukraina jest w stanie przezwyciężyć istniejące problemy i trudności w ciągu najbliższych kilku lat, 51 proc. sądzi, iż jest to możliwe w dłuższej perspektywie, zaś  20 proc. badanych ocenia, że nie jest w stanie ich przezwyciężyć.

Jak Ukraińcy oceniają obecną sytuację materialną swoich rodzin? Prawie połowa ankietowanych , bo 46 proc. ocenia poziom dobrobytu swych rodzin jako „nie zły, ani nie dobry”, 43 proc. jako „zły” lub „wyraźnie zły”, zaś 7 proc.  jako „dobry” lub „bardzo dobry”.

Wątpiący w to, że byt kształtuje świadomość, powinni przeanalizować polityczną część tego samego badania. Notowania prezydenta i Sługi Ludu są wyraźnie gorsze od wyników ostatnich wyborów.

  • Politycy. Największym zaufaniem cieszy się Przewodniczący Rady Najwyższej Dmytro Razumkow (32 proc. darzy go zaufaniem i 53 proc. nieufnością) i Prezydent Wołodymyr Zełenski (26,5 proc. zaufania i 65,5 proc. nieufności). Dalej w rankingu znaleźli się Jurij Bojko (22 proc zaufania i 70 proc. nieufności), były prezydent Petro Poroszenko (odpowiednio 19,5 proc. i 75,5 proc.) i Julia Tymoszenko (ufa jej 19 proc. badanych, nie ufa 75 proc.).

Trochę inne wyniki przyniosło badanie Grupy Socjologicznej Rating, przeprowadzone parę dni później. W tym sondażu Ukraińcy najbardziej ufają prezydentowi Zełenskiemu (38 proc. – tak, 58 proc. – nie) i burmistrzowi Kijowa Witalijowi Kliczko (odpowiednio 34 proc. i 54 proc.). Dmytro Razumkow wypadł nieźle, bo ma mały negatywny elektorat – liczący „tylko” 37 proc., zaś ufa mu 26 proc. badanych w tym sondażu.

  • Partie polityczne. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższej przyszłości, to na Sługę Ludu zagłosowałoby 15 proc. wszystkich respondentów lub 22 proc osób, które wezmą udział w wyborach i wiedzą, na kogo chcą głosować. Opozycyjna Platforma – Za Życie zdobyła odpowiednio 14 proc. i 22 proc. wskazań. Europejska Solidarność uzyskała odpowiednia 12 proc. i 18 proc. wskazań. Natomiast Batkiwszczyna uzyskała w tym sondażu odpowiednio 7, proc. i 10 proc. wskazań.
  • Rząd: 54 proc. respondentów poparłoby dymisję rządu Denysa Szmyhala, 28 proc. byłoby przeciw.

Socjologiczne Centrum Razumkowa przeprowadziło badanie w dniach 29-3 lutego 2021 roku, metodą wywiadów bezpośrednich. Przepytano reprezentatywną próbę respondentów w wieku 18 „plus”, we wszystkich regionach Ukrainy, z wyjątkiem Krymu i okupowanych terytoriów obwodów donieckiego i ługańskiego.

(Red.)