Ziemia nie dla wszystkich

28 maja 2021. Nie wszyscy Ukraińcy będą mogli liczyć na otrzymanie przewidzianych prawem dwóch hektarów ziemi- powiedział minister polityki rolnej i żywności Ukrainy Roman Leszczenko.

Zgodnie z art. 121 Kodeksu Ziemskiego Ukrainy, każdy pełnoletni obywatel może otrzymać 2 ha ziemi za darmo. Minister Leszczenko nazwał ten przepis swego rodzaju „manipulacją”. Minister zaznaczył, iż w momencie przyjęcia ustawy w Ukrainie było 52 mln mieszkańców, podczas gdy cała powierzchnia kraju wynosi 60 mln ha. Okazuje się zatem, że gdyby każdy otrzymał 2 hektary, nie starczyłoby terytorium Ukrainy! Licząc nawet obecnych 40 mln mieszkańców, do spełnienia zapisu z Kodeksu trzeba 80 mln ha ziemi- to i tak więcej niż powierzchnia Ukrainy. W praktyce z ustawy korzystali głównie urzędnicy państwowi, którzy w drodze bezpłatnej prywatyzacji zgromadzili liczne zasoby ziemi.

W tej sytuacji otrzymać ziemię będzie mogła tylko część Ukraińców. Do priorytetowej grupy należą uczestnicy wojny na wschodzie kraju. W tym celu planuje się wykorzystać 750 tys. ha gruntów pozostających w dyspozycji państwa. Przydzielenie tej ziemi rozważane jest na dwa sposoby.

Pierwsza opcja zakłada rozdzielenie ziemi na części i przekazanie jej kombatantom i pracownikom socjalnym, którzy byli pracownikami przedsiębiorstw państwowych w określonym czasie. Druga koncepcja przewiduje zgodną z regułami rynkowymi dzierżawę tych gruntów i przekazanie wypracowanych w ten sposób środków finansowych dla kombatantów i innych uprawnionych grup w postaci bezpośrednich świadczeń pieniężnych – powiedział Leszczenko.

  • W kwietniu Gabinet Ministrów przekazał do parlamentu ustawę „O zmianie ustawy o konsolidacji gruntów rolnych”, która przewiduje m.in. zniesienie prawa do bezpłatnego uzyskania 2 ha ziemi.
  • Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę o decentralizacji gruntów, zgodnie z którą wszystkie grunty na terenie hromady przechodzą na własność hromady. Państwowa Służba Ukrainy ds. Geodezji, Kartografii i Katastru został pozbawiony funkcji gospodarowania gruntami. Aby uzyskać gwarantowane prawem 2 ha ziemi, Ukraińcy muszą zwrócić się do władz hromady, która większością dwóch trzecich głosów deputowanych podejmuje decyzję o przydzieleniu ziemi.

Valentyn Honcharenko

Facebook
Twitter
LinkedIn