Ziemia dla samorządów

19 października 2020. Prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę w sprawie przeniesienia własności gruntów rolnych z państwa do własności komunalnej. Ocenia się, że samorządy otrzymają ponad dwa miliony hektarów ziemi.

Dzięki temu od 26 października- czyli w dzień po wyborach samorządowych- wszystkie nowo utworzone gromady otrzymają grunty rolne na własność i będą mogły wykorzystywać środki z opłat za wieczyste użytkowanie na własny rozwój. „Zwracamy ziemię ludziom, od centrum do regionów. To logiczne i, co najważniejsze, sprawiedliwe”- powiedział prezydent Zełenski.

Ustawa zakazuje sprzedaży terenów komunalnych. W latach 2019-2019 państwo przekazało gminom 1, 7 mln hektarów ziemi. Po tych transferach ocenia się, że w rękach państwa pozostało 750 000 hektarów ziemi- dla szkół, więzień, wojskowych poligonów i uczelni rolniczych i stacji badawczych.

Od 1 lipca 2021 roku zniesione będzie moratorium na sprzedaż gruntów rolnych. Od lipca 2021 r. do 1 stycznia 2024 r. wprowadzone zostaną ograniczenia w zakupie gruntów – nie więcej niż 100 hektarów na osobę. Do 2024 r. tylko osoby fizyczne będą mogły kupić ziemię. Ustawa stanowi, że właścicielami gruntów rolnych mogą być tylko obywatele Ukrainy, ukraińskie osoby prawne, których ostatecznymi beneficjentami mogą być tylko obywatele Ukrainy, społeczności lokalne i państwo.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn