Branże kreatywne drożdżami gospodarki

12 kwietnia 2021. „Mamy trzy branże na Ukrainie, które nie reagują na kryzysy i nadal się rozwijają. Jedną z nich jest IT, drugą jest Agro, a trzecią są branże kreatywne”- powiedział Tymofij Myłowanow, Prezydent Kijowskiej Szkoły Ekonomicznej.

To wnioski z badania o wpływie branż kreatywnych na rozwój gospodarczy Ukrainy, zrealizowanego w szkole ekonomicznej, którą kieruje były wicepremier i minister rozwoju gospodarczego. Analiże tę przeprowadzono w ramach programu USAID.

Myłowanow wskazał, że branże kreatywne w Ukrainie wytwarzają 3.9 proc. wartości dodanej brutto ( czyli w istocie PKB), tworzą 3, 8 proc. miejsc pracy, stanowią 30 proc. wartości eksportu wszystkich usług. Branże kreatywne przez ostanie 3 lata rosły w tempie 30 proc. rok do roku.

Wyliczono, że 1 hrywna inwestycji w branżach kreatywnych generuje do 1,9 do 3,2 hrywien w PKB. Jest to bardzo dobry wskaźnik efektywności inwestycji, porównywalny z inwestycjami w infrastrukturę.

„Eksportujemy metale i zboże, u jest większość naszego eksportu, ale zaczynamy również eksportować usługi. Odsetek usług w eksporcie stale rośnie. Dlatego te 30 proc. eksportu wszystkich usług oznacza, że jest to tak naprawdę jedna z tych gałęzi przemysłu, w których istnieje wzrost gospodarczy. Roczny 30 proc.  wzrost w branży pokazuje, że pomimo problemów, na przykład Covid-a, który uderza we wszystko, branże kreatywne nadal rosną. (…) Dają pracę ludziom, przynoszą ;pożytki gospodarcze, mają też ogromne znaczenie  kulturowe, innowacyjne”- podkreślił Myłowanow.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn