6 kwietnia 2021. Katar zainwestuje w poszukiwanie i wydobycie gazu w Ukrainie. Ministerstwo Energetyki Ukrainy i państwowa spółka „Qatar Petroleum” podpisały memorandum w sprawie współpracy energetycznej.

Do uzgodnień doszło podczas wizyty prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Dosze. Ze strony ukraińskiej dokument podpisał p.o. pierwszego wicepremiera i ministra energetyki Jurij Witrenko. Zgodnie z porozumieniem Katar ma inwestować w poszukiwania i wydobycie gazu w Ukrainie, a także dostarczać gaz (LNG). Zdaniem Witrenki zwiększenie własnej produkcji gazu, dywersyfikacja źródeł dostaw odpowiada interesom odbiorców gazu w Ukrainie i przyczyni się do zrównoważonego rozwoju gospodarki i wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy”.

Memorandum będzie obowiązywać przez trzy lata i może zostać automatycznie przedłużone o ten sam okres.

Według Wołodymyra Zełenskiego oba państwa są poważnie zainteresowane rozwojem stosunków w dziedzinie energii, bezpieczeństwa żywnościowego, infrastruktury i egzekwowania prawa. W Katarze podpisano 15 dokumentów: trzynaście umów międzypaństwowych i dwie umowy handlowe.

OT