Bank Światowy podniósł prognozę PKB

31 marca 2021. Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu produktu krajowego brutto Ukrainy w 2021 r. do 3,8 proc. Na początku stycznia prognozował 3 proc. wzrost PKB.

Według agencji Ukrinform są to dane z przeglądu Banku Światowego- stan na wiosnę 2021 r. dla regionu Europy i Azji Środkowej.

Prognoza wzrostu PKB na poziomie 3,8 proc. jest wspierana przez pozytywne podstawy gospodarcze w rolnictwie i przemyśle. Uwzględnia też możliwe tymczasowe lockdowny w pierwszej połowie 2021 r. z powodu opóźnień w szczepieniach.

Według prognoz Banku Światowego,  PKB Ukrainy w 2022 r. wzrośnie o 3 proc., zaś w 2023 r. o 3,5 proc.

Po spadku PKB spowodowanym przez koronawirusowy, globalny kryzys, także w Ukrainie prognozowany jest wzrost gospodarczy. 

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn