Więcej ukraińskich firm w Polsce

26 marca 2021. Pomimo korona kryzysu liczba ukraińskich migrantów, którzy otworzyli swoją działalność w Polsce, wzrosła w 2020 r. o 20 proc.

Według badania opublikowanego przez „Rzeczpospolitą”, pod koniec 2020 roku w ZUS zarejestrowanych było 5,9 tys. obywateli Ukrainy prowadzących działalność gospodarczą. W sumie pod koniec ubiegłego roku, w Polsce zarejestrowanych było ponad 21,5 tys. cudzoziemców, którzy prowadzą działalność gospodarczą, o 11 proc. więcej niż rok wcześniej. Najwięcej wśród nich było przedsiębiorców z Ukrainy.

W publikacji wskazano, że pomimo pandemii wzrosła również liczba przedsiębiorców z Białorusi. Według statystyk ZUS, w 2020 roku Białorusini stali się drugą grupą cudzoziemców, którzy najczęściej rejestrowali swoją działalność gospodarczą w Polsce.

Pod koniec 2020 roku zarejestrowano 725 tysięcy oficjalnie pracujących w Polsce cudzoziemców. W ubiegłym roku w Polsce o 22 proc. zwiększyła się liczba obywateli Ukrainy prowadzących indywidualną działalność gospodarczą.

To o 36 tys. więcej niż na koniec września 2020 r., czyli o 55 tys. więcej niż w lutym 2020 r.

Największe grupy cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS to obywatele Ukrainy (532,5 tys.), Białorusi (50,6 tys.) i Gruzji (12,9 tys.).

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn