Więcej ukraińskich przedsiębiorców

26 stycznia 2021. W ubiegłym roku w Polsce o 22 proc. zwiększyła się liczba obywateli Ukrainy prowadzących indywidualną działalność gospodarczą.

Gremi Personal, powołując się na oficjalne dane ZUS-u, poinformowało, że:

  • Ukraińcy są obecnie największą grupą osób z zagranicy, prowadzących w Polsce działalność gospodarczą. Stanowią 25 proc. ogółu cudzoziemców pracujących na własny rachunek. W województwie opolskim obywatele Ukrainy stanowią jeszcze większą część (45-50 proc.) wszystkich przedsiębiorców z zagranicy.
  • W 2020 roku w Polsce zarejestrowano 5916 Ukraińców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, w 2019 roku – ZUS wykazywał 4871 osób.

Gremi Personal zwrócił uwagę na trendy związane z aktywnością biznesową Ukraińców w Polsce. I tak, obywatele Ukrainy często przyjeżdżają do Polski i podejmują pracę jako pracownicy fizyczni.

Po opanowaniu języka, zdobyciu doświadczenia w polskiej firmie i przejściu wstępnej adaptacji oraz integracji, zajmują stanowiska kierownicze lub otwierają własną firmę.

Ukraińców zwykle interesują takie obszary biznesu:

  • w okresie przedpandemicznym popularny był sektor HoRеCа (hotelarstwo i gastronomia), salony kosmetyczne, handel;
  • obecnie jest to drobna lub rzemieślnicza produkcja, szeroki zakres doradztwa, a także handlu;
  • znacząco wzrósł udział usług w branży kreatywnej ( IT, marketing i PR, produkcja wideo itp.).

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn