Sprawność cyfrowa Ukraińców

26 marca 2021. W 2020 roku 53 proc. Ukraińców skorzystało co najmniej z jednej puiblicznej usługi cyfrowej.

Z badania przeprowadzonego przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii wynika, że do najpopularniejszych usług cyfrowych należało uzyskiwanie paszportów oraz inne usługi Państwowej Służby Migracyjnej. Z tych usług w 2020 roku skorzystało 15 proc. badanych.

Z aplikacji mobilnej lub portalu Diia w celu uzyskania dotacji lub świadczeń socjalnych korzystało 13 proc. badanych.

Wśród 47 proc. respondentów, którzy nie korzystali z usług elektronicznych w 2020 r., prawie jedna czwarta (24 proc.) stwierdziła, że brakuje im umiejętności cyfrowych, a co piąty ankietowany (21 proc.) nie korzystał z usług online z powodu braku Internetu, mimo że potrzebował tych usług.

Podczas prezentacji wyników badania Wiceminister Transformacji Cyfrowej Ukrainy Valeria Ionan zauważyła, że trzeba  trzymać rękę na pulsie nastrojów społecznych i znać prawdziwą opinię ludzi na temat publicznych usług elektronicznych.

Ministerstwo Transformacji Cyfrowej prowadzi kompleksową politykę rozwoju kompetencji cyfrowych Ukraińców.

Zdaniem respondentów poprawy wymagają e-usługi komunalne i medyczne, rejestracja i pobieranie emerytur, prowadzenie małego biznesu, korzystanie z pomocy społecznej.

Badanie zostało przeprowadzone we wszystkich regionach Ukrainy i wzięło w nim udział 2000 respondentów.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn