Wgląd do rejestru skorumpowanych

16 marca 2021. Przedstawiciele Narodowej Agencji ds. Zapobiegania Korupcji (NAZK) przedstawili opinii publicznej nowy rejestr skorumpowanych urzędników.

Według Ołeksandra Nowikowa szefa NAZK, od teraz Ukraińcy będą mógli sprawdzić każdego urzędnika pod kątem działań korupcyjnych. Na stronie CorruptionInfo istnieje możliwość znalezienia informacji według imienia i nazwiska lub numeru określonego dokumentu, rodzaju aktu korupcyjnego lub miejsca popełnienia przestępstwa/wykroczenia, jeśli danej osobie jest udowodniono korupcję.

Na stronie głównej portalu znajdują się statystyki, które pokazują liczbę osób wpisanych do tego rejestru oraz ich podział według rodzaju konsekwencji, jaką ponieśli za swoje wykroczenia.

Według stanu na 16 marca w rejestrze jest 35712 osób, z czego 5713 z zarzutami karnymi. Najbardziej skorumpowany w Ukrainie jest obwód dniepropietrowski.

Przedstawiciele NAZK są przekonani, że dzięki takiej stronie pracownicy organów ścigania będą znacznie łatwiej śledzić praktyki korupcyjne.

Baza będzie miała bezpośredni wpływ na samych skorumpowanych. Na przykład, jeśli osoba z rejestru lub kierowana przez nią firma zdecyduje się wziąć udział w licytacji Prozorro, pozostali uczestnicy konkursu będą mogli zapoznać się z jego korupcyjną przeszłością.

OT

.

Facebook
Twitter
LinkedIn