Prozorro w formacie elektronicznym

27 listopada 2020. Od grudnia kryteria dokumentacji przetargowej do systemu Prozorro można wprowadzać w formacie elektronicznym.

Jak podaje Prozorro, od 3 grudnia 2020 roku: klienci będą mogli w formie elektronicznej wskazać w polach systemu Prozorro podstawy do odmowy udziału w zamówieniach. Dostawcy będą mogli udzielić też informacji na temat zgodności z tymi kryteriami.

Kryteria, według których odbywają się zamówienia publiczne, regulują odrębne artykuły ukraińskiej ustawy „O zamówieniach publicznych”. Można je podzielić na trzy kategorie:

  • kryterium uczciwości: czy uczestnik jest uczciwy i czy naruszył w szczególności przepisy antykorupcyjne lub czy ma dług podatkowy;
  • kryteria kwalifikacji: czy dostawca posiada niezbędne kwalifikacje do dostawy produktu lub usługi, wykonania robót;
  • kryteria przedmiotu zamówienia: stopień, w jakim oferowane przez dostawcę towary, roboty budowlane lub usługi spełniają wymagania zamawiającego określone w dokumentacji przetargowej.

Kryteria uczciwości jako pierwsze zostaną przekonwertowane na format elektroniczny. Teraz wszystkie kryteria uczciwości dostawcy zostaną wyświetlone w postaci pól elektronicznych w systemie Prozorro, które klient publikuje dla dostawcy.

Kryteria uczciwości jako pierwsze zostaną przekonwertowane na format elektroniczny. Teraz wszystkie kryteria uczciwości dostawcy zostaną wyświetlone w postaci pól elektronicznych w systemie Prozorro, które klient publikuje dla dostawcy.

Klienci będą mogli zaznaczyć niezbędne kryteria, a także kopiować zestawy kryteriów z poprzednich zakupów, co pozwoli nie wprowadzać ich za każdym razem do systemu.

Prozorro przewiduje, że potencjalni oferenci będą teraz robić mniej błędów, które mogą prowadzić do ich odstępstwa od udziału w przetargach. Doprowadzi to do wzrostu konkurencji na licytacji.

System zamówień publicznych Prozorro powstał w Ukrainie w 2015 roku, a od 1 sierpnia 2016 roku został rozszerzony na wszystkich klientów państwowych przy zakupie towarów o wartości powyżej 200 tys. UAH i usług – ponad 1,5 mln UAH.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn