1 marca 2021. Międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings potwierdziła długoterminowy rating kredytowy Ukrainy w walucie obcej i krajowej na poziomie „B” ze stabilną perspektywą.

Podobną ocenę Ukraina uzyskała we wrześniu 2020 r.

Według Fitcha słabe strony Ukrainy to:  niezadowalający poziom zarządzania, wysoki stopień ryzyka legislacyjnego i sądowego nie sprzyjający realizacji polityk oraz niska płynność zewnętrzna w porównaniu z wysokimi wymogami dotyczącymi obsługi długu zagranicznego państwa.

Fitch Ratings prognozuje wzrost realnego PKB Ukrainy w 2021 roku o 4,1 proc., tak więc odrobione zostaną straty z 2020 r., w którym gospodarka straciła na pandemicznej recesji 4,2 proc. Wzrost gospodarczy w 2021 r. stymulować będzie konsumpcja prywatna, wzrost produkcji rolnej i częściowe ożywienie inwestycji. W 2022 r. Fitch przewiduje wzrost PKB na poziomie 3,8 proc.

Prognoza inflacji według Fitch jest następująca: w 2021 r. – 6,9 proc., zaś w 2022 r. – 5,3 proc.

Jednocześnie agencja prognozuje, że w bieżącym roku Ukraina otrzyma tylko jedną transzę z Międzynarodowego Funduszu Walutowego w 2021 r. w wysokości 700 mln USD. W komunikacie Fitch czytamy, że „w parlamencie trudno będzie zatwierdzić przepisy antykorupcyjne i reformę sądownictwa. Poprzednie działania MFW w tych dziedzinach były częściowo odpowiedzią na decyzję Sądu Konstytucyjnego w czwartym kwartale 2020 r., która ograniczyła uprawnienia Krajowej Agencji Antykorupcyjnej i usunęła odpowiedzialności za fałszywe oświadczenia majątkowe.”

  • We wrześniu 2020 r. Fitch Ratings poinformowała o podtrzymaniu ratingu Polski na poziomie A-. Jego perspektywa także została utrzymana na poziomie stabilnym.

(Red.)