Fitch: stabilny rating Ukrainy

7 września 2020. Międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings potwierdziła długoterminowy rating kredytowy Ukrainy w walucie obcej i krajowej na poziomie „B” ze stabilną perspektywą.

Fitch podtrzymał kwietniową prognozę, zgodnie z którą w 2020 roku gospodarka Ukrainy skurczy się o 6,5 proc.  W 2021 r. spodziewany jest ożywienie gospodarcze na poziomie 3,8 proc., a w kolejnym roku trochę mniej, bo 3,5 proc.

Ratingi odzwierciedleniem wiarygodnej polityki makroekonomicznej Ukrainy, dzięki której obniżyła się inflacja i zmniejszał deficyt budżetowy (do momentu szoku wywołanego korona wirusem).

W dalszym ciągu mamy do czynienia z niską płynnością zewnętrzną i dużymi potrzebami związanymi z finansowaniem długu państwowego.  Dalszej poprawy wymaga sektor bankowy oraz poziom ładu korporacyjnego.

Fitch spodziewa się, że uruchomiona zostanie kolejna transza pożyczki z MFW. Chodzi o 700 mln USD. To samo dotyczy pierwszej transzy nowej pożyczki w ramach pomocy makrofinansowej UE w wysokości 1,2 mld euro. Agencja uważa, że m.in. dzięki tym transzom można będzie pokryć potrzeby finansowe państwa.

Według prognozy na koniec 2020 roku rezerwy międzynarodowe Ukrainy wyniosą 27,4 mld USD, w porównaniu z 29 mld USD na początku września.

Oczekuje się, że inflacja zbliży się do celu NBU, czyli 5 proc. do końca 2020 r., następnie 5,3 proc. 2021 r. i 5,7 proc. w 2022 r.

Skonsolidowany deficyt budżetowy ma wynieść 6,5 proc. PKB w 2020 roku i będzie się stopniowo zmniejszał: do 5,4 proc. PKB w 2021 roku i 4,2 proc. w 2022 roku.

Warto dodać, że w tym tygodniu Ukraina spłaciła 2,1 mld USD długu. Ministerstwo Finansów przekazało 1,69 mld USD na spłatę wyemitowanych zagranicznych obligacji rządowych wyemitowanych w 2015 r. Kolejne 400 mln USD to odsetki od Krajowych Obligacji Skarbowych zapadających w latach 2020-2027.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn