Polska w Top 3 Ukrainy

22 lutego 2021. W 2020 roku Polska znalazła się w pierwszej trójce największych partnerów handlowych Ukrainy, wyprzedzając Rosję. Wymiana towarowa między Ukrainą i Polską miała wartość 7,36 mld USD.

Igor Baranecki – Radca, Naczelnik Wydziału Ekonomicznego Ambasady Ukrainy w RP, ocenił dla agencji Ukrinform niedawno opublikowane dane Państwowej Służby Statystyki Ukrainy. Powiedział, że w 2020 roku Polska weszła z czwartego na trzecie miejsce wśród partnerów handlowych Ukrainy i ustępuje tylko Chinom i Niemcom.

„Naszym ambitnym celem jest osiągnięcie 10 mld USD obrotów w handlu dwustronnym z Polską. Jest to możliwe za 2-3 lata i mam nadzieję, że się uda” – podkreślił Baranecki.

Polska pozostaje drugim co do wielkości rynkiem dla ukraińskiego eksportu (3,3 mld USD, przy spadku 0,7 proc. rok do roku). Ukraina eksportuje do Polski w większości produkty rolne (28,3 proc. udziału), metalurgiczne (18 proc.), mineralne (17,4 proc.), wyroby z drewna drzewnych (9,9 proc.) i przemysłu elektromaszynowego (7,7 proc.).

„Dane Państwowej Służby Celnej Ukrainy są nieco inne – Polska wyprzedza Rosję, jak i Niemcy, a ustępuje tylko Chinom. Nawiasem mówiąc, polskie statystyki różnią się od naszych o około 1,5 miliarda USD- według polskiego GUS handel dwustronny w 2020 roku sięgnął prawie 9 mld USD. Być może, ukraińscy statystycy w ciągu kilku miesięcy będą musieli dokonać korekt” – zauważył Baranecki.

Zdaniem dyplomaty dobrym sygnałem do rozwoju współpracy gospodarczej jest wzrost liczby ukraińskich firm w Polsce, których współwłaścicielem jest obywatel Ukrainy lub ukraińska osoba prawna. Baranecki powiedział, że pod koniec 2020 roku w Polsce działało 16,5 tys. firm, w których przynajmniej jeden ze współwłaścicieli był obywatelem Ukrainy lub ukraińską osobą prawną. To 17 proc. wszystkich firm z kapitałem zagranicznym w Polsce.

OT

Facebook
Twitter
LinkedIn