Handel bez zapaści

15 lutego 2021. Dotarliśmy do wstępnych polskich danych o wynikach handlu Polska – Ukraina w 2020 roku.

W skrócie:

  • obroty wyniosły – 8926,2 mln USD (wzrost o 3,4 proc. w porównaniu do roku 2019),
  • polski eksport – 5987,8 mln USD (wzrost o 7,4 proc. rok do roku),
  • import z Ukrainy – 2938,3 mln USD (spadek o 3,8 proc. w stosunku do poziomu 2019 roku),
  • saldo jest dodatnie dla Polski i wyniosło 3049,5 mln USD.

W polskim eksporcie do Ukrainy zwraca uwagę wysoka dynamika wzrostu w następujących grupach towarowych:

  • artykuły rolno-spożywcze wzrost o 28 proc.,
  • wyroby przemysłu lekkiego – wzrost eksportu o 19 proc.,
  • wyroby ceramiczne – wzrost o 15 proc.

W imporcie z Ukrainy największy wzrost odnotowano w grupie towarowej „skóry” – wzrost wyniósł 25 proc.

(Red.)

Facebook
Twitter
LinkedIn